Daně 2021

1. Daň z nemovitých věcí

Získali jste nebo zdědili v roce 2020 nemovitost (pozemek, stavbu či jednotku) nebo u vaší déle vlastněné nemovitosti došlo ke změně okolností podstatných pro stanovení daně, např. ke změně výměry nebo druhu pozemku, změně v užívání stavby, k nástavbě nebo zvětšení půdorysu přistavěním? Pak byste měli podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021.

Obvyklá lhůta pro podání daňového přiznání k dani k nemovitým věcem do 31. 1. je letos kvůli pandemii koronaviru posunuta do 1. dubna 2021 Pokud vlastníte pouze jednu nemovitost, daň z nemovitosti podáváte pouze jednou. Poté vám úřad bude zasílat každoročně složenku s vyměřenou částkou poštou (Pokud došlo k výše zmíněným změnám, je nutné to ohlásit a nechat daň přepočítat). Pokud vlastníte nemovitostí více a ve vícero krajích, hlavním finančním úřadem pro vás bude úřad v místě vašeho bydliště, kde pak podáte přiznání za všechny nemovitosti najednou. Pokud jste se stali spoluvlastníky nemovitosti, stačí, aby přiznání k dani podal jeden ze spoluvlastníků jako zástupce za všechny.

Kdy podat přiznání?

Do 1.4. 2021 (pokud jste nemovitost nabyli v roce 2020)

Kdy zaplatit? 

Do 31. 5. 2021, případně druhou splátku do 30. 11. 2021


2. Daň z příjmu při prodeji/pronájmu

Daň z příjmu při prodeji/ pronájmu nemovitosti platí vždy prodávající a přiznává ji v rámci běžného daňového přiznání k dani z příjmu.

POZOR ZMĚNA!

Od 1. ledna 2021 se prodlužuje doba časového testu pro příjmy z prodeje nemovité věci neurčené k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Od daně tedy budete osvobozeni, pokud jste byli vlastníkem nemovitosti déle než 10 let.

Osvobozeni jste i v případě, pokud jste nemovitost minimálně dva roky vlastnili a zároveň v ní po dobu těchto dvou let bydleli, anebo pokud jste veškeré příjmy z prodeje využili pro zajištění nového vlastního bydlení. PODMÍNKA -před prodejem musíte vy sami nemovitost užívat.

V případě daňové povinnosti, je nutné finanční úřad informovat do konce března následujícího roku po prodeji.

Kdy podat přiznání?

Poštou do 1. 4. 2021

Elektornicky do 1. 5. 2021

Kdy zaplatit?

Do 1. 4. 2021 / 1. 5. 2021

zdroj: RE/MAX 4 You