Jaký je rozdíl mezi družstevním a osobním vlastnictvím?

Byt v osobní vlastnictví

Jste vlastníkem bytu a jako vlastník jste zapsán v katastru nemovitostí. S tím je spojena i daň z nemovitosti, kterou musíte každý rok platit. Byt v osobním vlastnictví můžete užívat, jakkoli s ním nakládat, prodat ho či pronajmout, v případě úvěru ho můžete dát do zástavy.

Byt náleží do pozůstalosti a dědí se.

Nikdo Vám neúčtuje nájem, nicméně jste povinni příspívat na správu domu a pozemku. Příspěvěk se určuje podle velikosti podílu na společných částech domu.

Družstevní byt

Nejste vlastníkem Vy, ale bytové družstvo, což je právnická osoba. Jste členem družstva a máte právo byt užívat a bez souhlasu družstva ho "prodat" (převést družstevní podíl na další osobu). Pokud najdete podnájemníka, pro podnájem potřebujete souhlas družstva.

I byt v družstevním vlastnictví je možné zdědit - družstevní podíl náleží do pozůstalosti.

Družstvu za užívání bytu platíte nájemné, které určuje členská schůze.

Z prodeje družstevního podílu neplatíte daň z nabytí nemovitých věcí, naopak z prodeje bytu v osobním vlastnictví tuto daň platíte.

Jistou nevýhodou u bytu v družstevním vlastnictví je nemožnost ručit bytem v případě úvěru nebo hypotéky.

Který typ vlastnictví vám připadá lepší? A proč?

NAPIŠTE MI PROSÍM VÁŠ NÁZOR

+420 725 091 914

karel.krupa@re-max.cz